diumenge, 21 de febrer de 2010

Amnèsia anterògrada

L'amnèsia és una condició en la qual la memòria és alterada, durant aquest trastorn l'individu és incapaç de conservar o recuperar informació emmagatzenada amb anterioritat. Les causes de l'amnèsia poder ser orgàniques o funcionals. Les orgàniques inclouen danys al cervell, causats per malalties o traumes, o per l'ús incorecte de certes drogues. Les funcionals són factors psicològics, com a mecanismes de defensa. Aquesta pot ser també espontanea, en el cas de l'amnèsia transitòria global. Es té major index de casos entre l'edat mitjana i d'avançada edat, particularment barons, i usualment dura menys de 20 hores.
Es pot classificar en:
  • Amnèsia anterògrada: els nous esdeveniments no són transferits a la memòria a llarg termini així que el que la pateix no serà capaç de recordar res que haja ocorregut desrés de l'inici d'aquest típus d'amnèsia per més que un xicotet moment.
  • Amnèsia retrògrada: No es recorden esdevediments que hagen ocorregut abans del començament.

Després de aquesta introducció, yo vaig a centrar-me en l'amnèsia anterògrada.

Aquest típus d'amnèsia consistix en que els nous esdevediments no es guarden a la memòria a llarg termini, és a dir, la persona afectada no és capaç de recordar el que i el com si deixa de prestar-li uns segons.

aquest típus d'amnèsia és crida a sovint " pèrdua de memòria a curt termini ". No obstant això, tècnicament s'utilitza el terme de amnèsia anterògrada ja que el problema no està en la memòria immediata sinó en els records a llarg termini.

Les persones que pateixen aquesta malaltia teòricament poden recordar episodis viscuts aba´ç del començament del trastorn, encara que quasi tots els casos a llarg termini d'questa amnèsia estan relacionats amb l'amnèsia retògrada.

L'amnèsia anterògrada pot afectar de manera diferent dels distints típus de memòria ( nous moviments, paraules, successos del dia, fets històrics, etc.). alguns pacients poden aprendre i recordar algun moviment (com tocar una nova cançó) i després no recordar-se'n de quan ho han aprés. Hi ha alguns casos de pacients que aprenien i recordaven noves paraules o fets històrics ( memòria semàmtica) però no eren capaços de recordar algun succés del dia anterior ( memòria episòdica).

Aquest trastor es produeix per lesions en determinades parts del cervell dedicasdes a la memòria (com l'hipocamp). Alguns medicaments pode provocar símptomes temporals d'aquest tipus d'amnèsia. També consumir grans quantitats d'alcohol en un curt periòde de temps poden produir una amnèsia temporal.